Vincent van Gogh
Vincent van Gogh's Oil Paintings
Vincent van Gogh Museum
1853 – 1890. Dutch post-Impressionist painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Vincent van Gogh Gallery.org, welcome & enjoy!
Vincent van Gogh Gallery.org
 

Jerome-Martin Langlois
Diana and Endymion

ID: 44047

Jerome-Martin Langlois Diana and Endymion
Go Back!Jerome-Martin Langlois Diana and Endymion


Go Back!


 

Jerome-Martin Langlois

French Academic Painter, 1779-1838  Related Paintings of Jerome-Martin Langlois :. | Morgen im Riesengebirge | Vdenantius Fortunatus Reading his Poems to Radegonda VI AD 555 (mk23) | Condottiero | Wordsworth on Helvellyn | Details of Peasant Wedding Feast |
Related Artists:
Ippolito Caffi
Italian Painter, 1809-1866
georg von rosen
Johan Georg Otto von Rosen, född 13 februari 1843 i Paris, död 1923 i Stockholm, var en svensk konstnär och greve av ätten von Rosen. Han målade i den akademiska stilen, till stor del historiemåleri och porträtt. Han var professor vid Konstakademien 1880-1908 och dess direktör 1881-1887 samt 1893-1899. Som konstakademiens direktör kom han i stark konflikt med den nya generation av konstnärer som krävde reformer av akademiens utbildning och utställningsverksamhet, de så kallade opponenterna. Georg von Rosen föddes i Paris 1843 som son till generalkonsuln greve Adolf Eugene von Rosen (kallad "de svenska järnvägarnas fader") och hans hustru Euphrosyne Rizo-Rangabe. Hans första levnadsår förflöt i Paris, varifrån familjen flydde till Sverige under februarirevolutionen 1848. Han studerade 1855-1861 vid Konstakademien i Stockholm. 1862 besökte Rosen världsutställningen i London där han lärde känna belgaren Henri Leys' arbeten, målningar med scener från medeltiden och renässansen målade i ålderdomlig stil. Dessa verk gjorde ett stort intryck på von Rosen. Han skrev själv Stående hvarje dag i flere timmar, försjunken i åskådandet af dessa om en snart sagdt öfvermänsklig intuition vittnande bilder, som likväl flertalet i den stora hopen med likgiltighet skred förbi, drömde jag mig tillbaka in i en hänsvunnen tid och för mina yttre ögon försvann hela den öfriga utställningen, den omgifvande mängden, ja hela den existerande verlden! Då jag lemnade London, var jag på 14 dagar vorden 300 år äldre. Rosen uppsökte följande året mästaren i Antwerpen och tillbringade en tid i hans umgänge och i hans atelje. Återkommen till Sverige, inspirerad av mötet, målade han Sten Sture d.ä. intåg i Stockholm. Den medeltida stadsmiljön med det noggranna återgivandet av stenläggningen och den närmast osannolika rikedomen på byggnadsdetaljer känns igen från Leys målningar. von Rosen belönades med kunglig medalj för målningen, och blev hyllad och uppskattad av Oscar II på grund av bildspråket, som i hög grad uttryckte den oscarianska epokens ideal. Samma år begav han sig ut på resa och besökte Egypten, Palestina, Syrien, Osmanska riket, Grekland och Ungern där han studerade måleri. 1866 vistades han ett år i Rom och vistades sedan åter hos Leys fram till dennes död 1869. Därefter studerade han i Menchen under Karl Piloty och reste sedan vidare till Italien innan han återkom till Sverige 1871. Efter hemkomsten målade han Erik XIV och Karin Månsdotter. 1872 blev han ledamot av Konstakademien, 1874 blev han vice professor, 1879 kammarherre och 1880 professor i figurteckning och målning. 1881-1887 samt 1893-1899 var han direktör för Akademins läroverk. 1892-1900 var han även ordförande i Nordiska samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet, numera Djurens Rätt. Han avled 1923 och förblev ogift under hela sitt liv.
Abraham Wuchters
Abraham Wuchters (1608 - 23 May 1682) was a Dutch-Danish painter and engraver. He was born in Antwerp but had most of his career in Denmark where he, along with Karel van Mander III, was the preferred painter of the Danish King, nobility and Bourgeoisie during his day, together they represent the main influence from the Dutch Golden Age on Danish Baroque art. Wuchters was born in Antwerp in 1608. He arrived in Denmark in 1638 and was, the following year, employed as sketching master at Sorø Academy. Around the same time, he was summoned to Copenhagen where he painted several portraits of King Christian IV. In 1645 he returned to Copenhagen Castle to portray the King's children, including lrik Christian Gyldenløve (c. 1645, Danish National Gallery) and Duke Frederik (III) (c. 1645, Amalienborg Palace). In two periods, between 1658 and 1662, he worked at the Royal Swedish Court in Stockholm where he portrayed Queen Consort Christina (1660, Uppsala University and 1661, Stockholm Castle), Charles X Gustav and Hedvig Eleonora. Back in Denmark, Wuchters was engaged by Frederick III, who had instituted Denmark as an absolute monarchy in 1660, with responsibility for the maintenance of his paintings. n 1671 the new king, Christian V, appointed him as official Painter to the Danish Coirt and in 1873 he was also made official Engraver to the Danish Court. It was, therefore, he alone who decided how the face of the absolutist King was to be represented.


Vincent van Gogh
All the Vincent van Gogh's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved