Vincent van Gogh
Vincent van Gogh's Oil Paintings
Vincent van Gogh Museum
1853 – 1890. Dutch post-Impressionist painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Vincent van Gogh Gallery.org, welcome & enjoy!
Vincent van Gogh Gallery.org
 

Vincent Van Gogh
View from the Wheat Fields

ID: 95126

Vincent Van Gogh View from the Wheat Fields
Go Back!Vincent Van Gogh View from the Wheat Fields


Go Back!


 

Vincent Van Gogh

Dutch Post-Impressionist Painter, 1853-1890 Vincent Willem van Gogh (30 March 1853 ?C 29 July 1890) was a Dutch Post-Impressionist artist. Some of his paintings are now among the world's best known, most popular and expensive works of art. Van Gogh spent his early adult life working for a firm of art dealers. After a brief spell as a teacher, he became a missionary worker in a very poor mining region. He did not embark upon a career as an artist until 1880. Initially, Van Gogh worked only with sombre colours, until he encountered Impressionism and Neo-Impressionism in Paris. He incorporated their brighter colours and style of painting into a uniquely recognizable style, which was fully developed during the time he spent at Arles, France. He produced more than 2,000 works, including around 900 paintings and 1,100 drawings and sketches, during the last ten years of his life. Most of his best-known works were produced in the final two years of his life, during which time he cut off part of his left ear following a breakdown in his friendship with Paul Gauguin. After this he suffered recurrent bouts of mental illness, which led to his suicide. The central figure in Van Gogh's life was his brother Theo, who continually and selflessly provided financial support. Their lifelong friendship is documented in numerous letters they exchanged from August 1872 onwards. Van Gogh is a pioneer of what came to be known as Expressionism. He had an enormous influence on 20th century art, especially on the Fauves and German Expressionists.  Related Paintings of Vincent Van Gogh :. | Olive Trees with the Alpilles in the Background (nn04) | View of Arles With Iris | Still life:Pink Roses in a Vase (nn04) | Entrance to a Quarry near Saint-Remy (nn04) | Exterio of a Restaurant at Asnieres (nn04) |
Related Artists:
georg von rosen
Johan Georg Otto von Rosen, född 13 februari 1843 i Paris, död 1923 i Stockholm, var en svensk konstnär och greve av ätten von Rosen. Han målade i den akademiska stilen, till stor del historiemåleri och porträtt. Han var professor vid Konstakademien 1880-1908 och dess direktör 1881-1887 samt 1893-1899. Som konstakademiens direktör kom han i stark konflikt med den nya generation av konstnärer som krävde reformer av akademiens utbildning och utställningsverksamhet, de så kallade opponenterna. Georg von Rosen föddes i Paris 1843 som son till generalkonsuln greve Adolf Eugene von Rosen (kallad "de svenska järnvägarnas fader") och hans hustru Euphrosyne Rizo-Rangabe. Hans första levnadsår förflöt i Paris, varifrån familjen flydde till Sverige under februarirevolutionen 1848. Han studerade 1855-1861 vid Konstakademien i Stockholm. 1862 besökte Rosen världsutställningen i London där han lärde känna belgaren Henri Leys' arbeten, målningar med scener från medeltiden och renässansen målade i ålderdomlig stil. Dessa verk gjorde ett stort intryck på von Rosen. Han skrev själv Stående hvarje dag i flere timmar, försjunken i åskådandet af dessa om en snart sagdt öfvermänsklig intuition vittnande bilder, som likväl flertalet i den stora hopen med likgiltighet skred förbi, drömde jag mig tillbaka in i en hänsvunnen tid och för mina yttre ögon försvann hela den öfriga utställningen, den omgifvande mängden, ja hela den existerande verlden! Då jag lemnade London, var jag på 14 dagar vorden 300 år äldre. Rosen uppsökte följande året mästaren i Antwerpen och tillbringade en tid i hans umgänge och i hans atelje. Återkommen till Sverige, inspirerad av mötet, målade han Sten Sture d.ä. intåg i Stockholm. Den medeltida stadsmiljön med det noggranna återgivandet av stenläggningen och den närmast osannolika rikedomen på byggnadsdetaljer känns igen från Leys målningar. von Rosen belönades med kunglig medalj för målningen, och blev hyllad och uppskattad av Oscar II på grund av bildspråket, som i hög grad uttryckte den oscarianska epokens ideal. Samma år begav han sig ut på resa och besökte Egypten, Palestina, Syrien, Osmanska riket, Grekland och Ungern där han studerade måleri. 1866 vistades han ett år i Rom och vistades sedan åter hos Leys fram till dennes död 1869. Därefter studerade han i Menchen under Karl Piloty och reste sedan vidare till Italien innan han återkom till Sverige 1871. Efter hemkomsten målade han Erik XIV och Karin Månsdotter. 1872 blev han ledamot av Konstakademien, 1874 blev han vice professor, 1879 kammarherre och 1880 professor i figurteckning och målning. 1881-1887 samt 1893-1899 var han direktör för Akademins läroverk. 1892-1900 var han även ordförande i Nordiska samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet, numera Djurens Rätt. Han avled 1923 och förblev ogift under hela sitt liv.
Arthur Dove
American 1880-1946 Dove returned to America in 1909 and met Alfred Stieglitz. Stieglitz, the eldest child of a New York rich family and was send to study in Germany at the age of 16 where he was overtaken with the passion of photography. In 1905 he returned to New York with 15 years of experience he was at the front lines to make photography respected as one of the fine art. Alfred Stieglitz was a well known photographer and gallery owner who was very active in promoting modern art in America. In his attempt to educate the art public, he started to introduce other art besides photography. Along with American modernists he would show European work. These pieces had never been seen in the United States.[1] Stieglitz was a New York art world celebrity.[1] Dove made the decision to quit his career as an illustrator but was in need of artistic identity along with emotional bolstering and Stieglitz filled both.[5] The photographer was 61, 16 years younger than Dove and with Anglo-Saxon heritage, being Protestant with a small town background was in contrast to Stieglitz??s experience being urban, Jewish and rooted in European culture. Dove was gentle, quite, and a good friend while Stieglitz was argumentative and shrewd. They both had in common that they believed art forms should embody modern spiritual values not materialism and tradition. Stieglitz was later the husband of the famed painter Georgia O??Keeffe. With Stiegliz??s support, Dove produced what are known as the first purely abstract paintings to come out of America. Dove exhibited his works at Stieglitz??s ??291?? gallery in 1910 and in 1912 when he had his first one-man exhibition. The 1910 show ??Younger American Painters?? put Dove in the company of his old friend Maurer. Dove showed one painting, a large still life painted in France ??The Lobster??, which would be his last representational work. The 1912 show at the ??291??, Doves only one man showed a group of pastels that came to be know as ??Ten Commandments??, would be the first public display of nonillusionistic art by an American. In the two years since meeting Stieglitz Dove found himself as a leader in international art developments. From 1912 to 1946 Dove showed his work yearly at Stieglitz??s galleries, ??291??, ??intimate Gallery?? and ??An American Place.?? Dove??s works were based in natural forms and he referred to his form of abstraction as ??extraction,?? in essence, extracting the essential forms of a scene from a nature.
Emile Claus
Belgian Painter, 1849-1924 Belgian painter. He had various menial jobs before the composer Peter Benoet persuaded his father to let him study at the Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerp. He was taught there by Nicaise De Keyser and Jacob Jacobs (1812-79) but found the atmosphere uncongenial and soon left. In 1879 he travelled around Spain and North Africa and in 1881 went to live with his sister at Waereghem. His painting of this period was influenced by Charles Verlat and depicted rural subjects


Vincent van Gogh
All the Vincent van Gogh's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved